วีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV)

เอสทีวี วีซ่า
อัปเดตเมื่อ May 27th, 2022

การเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV)

วีซ่าท่องเที่ยวพิเศษประเทศไทย (STV) เป็นวีซ่าประเภทเข้าครั้งเดียวพิเศษที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2020 สำหรับนักท่องเที่ยวที่พำนักระยะยาวที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทย เป็นหนึ่งในมาตรการทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนัก

เริ่มแรกโปรแกรม STV ถูกกำหนดให้หมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2021 แต่ได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2022

ข้อดีของวีซ่าประเภทนี้เหนือวีซ่านักท่องเที่ยวคือสามารถขยายเวลาได้อีก 2 เท่า ส่งผลให้มีระยะเวลาพำนักรวม 9 เดือน (โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนจาก STV เป็นวีซ่าประเภทอื่นได้โดยไม่ต้องออกจากประเทศไทย)

ข้อกำหนดสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV)

 1. ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ 2522 (1979)
 2. ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยและประเทศที่ผู้สมัครมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่
 3. ต้องมีสัญชาติหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศที่ยื่นคำร้อง
 4. ต้องไม่มีโรคต้องห้าม (โรคเรื้อน วัณโรค การติดยา โรคเท้าช้าง ซิฟิลิสระยะที่สาม) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2535
 5. ต้องมีประกันสุขภาพไทยครอบคลุมระยะเวลาพำนักในประเทศไทย โดยมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท (ต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษ) ผู้สมัครอาจพิจารณาซื้อประกันสุขภาพของไทยทางออนไลน์ที่ตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดได้ที่นี่
 6. ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย โดยมีวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 100,000 USD สำหรับ COVID-19 (ต้องระบุเป็นการเฉพาะ)
 7. ภายใต้วีซ่านี้ ห้ามมิให้คุณมีส่วนร่วมในการจ้างงานที่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ในประเทศไทย

เอกสารที่จำเป็นสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษ (STV)

 1. ต้องมีหนึ่งในสี่ตัวเลือกด้านล่าง
  1. หลักฐานการเป็นเจ้าของห้องชุดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยโดยผู้สมัครหรือสมาชิกในครอบครัว (ในกรณีนี้ไม่ต้องมีหลักฐานทางการเงินเพิ่มเติม) หรือ
  2. หลักฐานการชำระเงินค่าที่พักหลังระยะเวลากักกันเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 20,000 บาทไทย (ต้องมีใบเสร็จรับเงิน)
  3. หลักฐานการเช่าคอนโดมิเนียมหรือบ้านที่มีจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (ต้องมีใบเสร็จรับเงิน)
  4. หลักฐานการผ่อนชำระอย่างน้อยสองงวดสำหรับการซื้อหรือเช่าห้องชุดในอาคารชุด โดยที่ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ซื้อหรือเช่าได้ตามกฎหมาย
 2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 3. หลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับการเข้าพักและที่พัก
  • หลักฐานการชำระเงินค่าที่พักโรงแรมกักกันทางเลือกที่กำหนด (ASQ) อย่างน้อย 14 วัน และการชำระเงินค่าที่พักเต็มจำนวน (โรงแรม คอนโดมิเนียม หรือที่พักในรูปแบบอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม) ตลอดระยะเวลาพำนักในประเทศไทย . หลักฐานดังกล่าวต้องออกโดยผู้ให้บริการเอง และรวมถึงรายละเอียดการชำระภาษีของผู้ให้บริการ หรือหลักฐานการเป็นเจ้าของแบบเต็ม หรือการชำระเงินสำหรับการซื้อหรือเช่า
 4. หลักฐานความสัมพันธ์
  • คู่สมรส (ไม่จำกัดอายุ) และบุตร (อายุไม่เกิน 20 ปี) ของผู้สมัครหลักต้องส่งหลักฐานความสัมพันธ์และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับหนังสือรับรองการเข้าเมือง – COE และการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบพิเศษ
THB฿
USD$
EUR
GBP£
JPY¥
CNY¥
KRW
CADC$
RUB
INR
SGDS$
90 วัน ความคุ้มครอง
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
LUMA฿10,29190 Days$100K USD

ออนไลน์ได้รับการอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

* ราคาที่เดิมไม่ใช่เงินบาทถูกแปลงเป็นเงินบาทและอาจไม่แน่นอน

* แพ็คเกจประกันจะต้องครอบคลุมการเข้าพักทั้งหมดของวีซ่าที่คุณจะเข้าใช้

เราสามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัคร STV Visa ติดต่อเราได้ที่ LINE
Line
CLICK TO
SUBSCRIBE FOR
LIVE UPDATES
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA