INDONESIA COVID INSURANCE

REQUIRED TO ENTER INDONESIA
Bijgewerkt op June 6th, 2022

Buitenlandse reizigers zijn verplicht om een medische verzekering tegen COVID-19 af te sluiten met een minimumwaarde van USD 25.000.

Al het volgende beleid voldoet aan de toelatingseisen voor Indonesië

THB฿
USD$
EUR
GBP£
JPY¥
CNY¥
KRW
CADC$
RUB
INR
SGDS$
15 DAG DEKKING
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
WorldTrips฿1,11715 Days$50K USD
SafetyWing฿1,18915 Days$100K USD
LUMA฿2,05921 Days$35K USD
ACS฿2,69830 Days$100K USD

Online goedgekeurd binnen 24 uur (tenzij anders aangegeven)

* Het verzekeringspakket moet het volledige verblijf dekken van het visum dat u gaat invoeren.

De COVID-19 Handling Task Force heeft op 8 maart 2022 circulaire nummer 12 van 2022 uitgegeven over gezondheidsprotocollen voor internationaal reizen tijdens de COVID-19-pandemie.

De Circulaire treedt in werking vanaf 8 maart 2022 tot nader order. Met de uitgifte van deze circulaire wordt circulaire nummer 9 van 2022 over gezondheidsprotocollen voor internationaal reizen tijdens COVID-19 pandemie ingetrokken en nietig verklaard, luidt de circulaire.

De achtergrond van de circulaire uitgifte is de ontwikkeling van de COVID-19-situatie in verschillende landen in de wereld en de resultaten van sectoroverschrijdende evaluatie. De Circulaire heeft tot doel aanpassing te maken aan het controlemechanisme voor internationale reizen. Een van de rechtsgrondslagen voor deze circulaire is het besluit van de beperkte kabinetsvergadering op 7 maart 2022.

De circulaire heeft tot doel gezondheidsprotocollen voor internationale reizigers te implementeren tijdens de COVID-19-pandemie en een toename van de overdracht van COVID-19 te beteugelen, luidt de circulaire.

De bepalingen van het gezondheidsprotocol die in de circulaire zijn vastgelegd, zijn als volgt:

1. Internationale reizigers kunnen het grondgebied van Indonesië binnenkomen via de volgende toegangspunten:

 1. Luchthavens: Soekarno Hatta Airport, Banten; Juanda Airport, Oost-Java; Ngurah Rai-luchthaven, Bali; Hang Nadim Airport en Raja Haji Fisabilillah Airport, Riau-eilanden; Sam Ratulangi Airport, Noord-Sulawesi; en Zainuddin Abdul Madjid Airport, West Nusa Tenggara.
 2. Zeehavens: Tanjung Benoa Port, Bali; Haven van Batam, Haven van Tanjung Pinang en Haven van Bintan, Riau-eilanden; en Nunukan Port, Noord-Kalimantan.
 3. Grensoverschrijdende posten: Aruk-grensposten en Entikong-grenspost, West-Kalimantan en Motaain-grenspost, Oost-Nusa Tenggara.

2. Internationale reizigers mogen Indonesië binnenkomen door strikte gezondheidsprotocollen te volgen die zijn opgesteld door de regering.

3. Buitenlandse burgers mogen het grondgebied van Indonesië binnenkomen onder de volgende voorwaarden:

 1. Naleving van de bepalingen die zijn vastgelegd in de regeling van de minister van Wet en Mensenrechten Nummer 34 van 2021 over de verlening van immigratievisums en verblijfsvergunningen in de periode van COVID-19 en nationaal economisch herstel;
 2. Voldoen aan de (bilaterale) afsprakenregeling, waaronder het Travel Corridor Arrangement (TCA); en/of
 3. bijzondere aandacht/toestemming krijgen van ministeries/instellingen in een schriftelijke verklaring.

4. De vereisten voor het betreden van het grondgebied van Indonesië via de toegangspunten zijn als volgt:

 1. internationale reizigers moeten zich houden aan gezondheidsprotocollen die zijn uitgevaardigd door de regering;
 2. internationale reizigers moeten een kaart/certificaat tonen voor de tweede dosis COVID-19-vaccin die niet minder dan veertien dagen voor vertrek is ontvangen met de volgende voorwaarden:
  1. Indonesische burgers die het vaccin niet hebben gekregen, moeten zich bij aankomst in Indonesië na het tweede RT-PCR-onderzoek met negatief resultaat in quarantainevoorzieningen of gezondheidsmonitoringfaciliteiten laten vaccineren;
  2. buitenlanders die het vaccin niet hebben gekregen, moeten zich bij aankomst in Indonesië na het tweede RT-PCR-onderzoek met negatief resultaat in quarantainevoorzieningen of gezondheidsmonitoringfaciliteiten laten vaccineren, onder de volgende voorwaarden:
   1. tussen 12 en 17 jaar oud zijn;
   2. houders van diplomatieke verblijfsvergunningen en officiële verblijfsvergunningen; en/of
   3. houders van een kaart voor een beperkte verblijfsvergunning (KITAS) en een kaart voor een permanente verblijfsvergunning (KITAP).
  3. buitenlanders die al in Indonesië zijn en van plan zijn te reizen, zowel in binnen- als buitenland, moeten zich laten vaccineren via een programma of een onderlinge samenwerkingsregeling in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving;
  4. de kaart/het certificaat van het COVID-19-vaccin voor de tweede dosis moet in het Engels zijn en in de taal van het land van herkomst;
 3. de eis tot het tonen van COVID-19 kaart/certificaat als bedoeld in de letter b geldt niet voor:
  1. buitenlanders die in het bezit zijn van diplomatieke visa en dienstvisa met betrekking tot officiële/staatsbezoeken van buitenlandse functionarissen op ministerieel niveau en hoger en buitenlanders die Indonesië binnenkomen in het kader van de TCA-regeling, in overeenstemming met het wederkerigheidsbeginsel en met inachtneming van strikte gezondheidsprotocollen;
  2. buitenlanders die niet zijn ingeënt en van plan zijn een binnenlandse reis uit te voeren als transit voor internationale vluchten, zolang ze het luchthavengebied tijdens transit niet verlaten vóór de internationale vluchten, onder de volgende voorwaarden:
   1. een vergunning hebben die is afgegeven door de lokale Port Health Authority (KKP) om binnenlandse reizen uit te voeren als transit voor vluchten naar gebieden buiten het grondgebied van Indonesië; en
   2. op vertoon van een vliegticket naar regio's buiten Indonesië voor directe doorreis van de stad van vertrek naar de internationale luchthaven op het grondgebied van Indonesië met het eindpunt van aankomst in een ander land.
  3. internationale reizigers onder de 18 jaar; en
  4. internationale reizigers met bijzondere gezondheidsproblemen of comorbide ziekten waardoor zij zich niet kunnen laten vaccineren, met de eis dat zij een doktersverklaring van het overheidsziekenhuis van het land van herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat betrokkene geen COVID-19-vaccin heeft gekregen en/of kan krijgen .
 4. internationale reizigers moeten een negatief resultaat van de RT-PCR-test in het land/de regio van herkomst laten zien, waarbij de test maximaal 2 dagen voor vertrek is afgenomen. De uitslag moet getoond worden op het moment van het gezondheidsonderzoek of worden bijgevoegd in de e-HAC;
 5. internationale reizigers moeten een betalingsbewijs tonen voor het boeken van quarantainevoorzieningen of gezondheidsmonitoringfaciliteiten van aanbieders, in het geval dat internationale reizigers op eigen kosten gecentraliseerde quarantaine- en gezondheidsmonitoring ondergaan;
 6. internationale reizigers moeten bij aankomst RT-PCR-hertests ondergaan, evenals quarantaine of gecentraliseerde gezondheidsmonitoring, onder de volgende voorwaarden;
  1. 7 dagen in quarantaine gaan voor internationale reizigers die de eerste dosis vaccin hebben gekregen;
  2. 1 dag gezondheidsmonitoring ondergaan voor internationale reizigers die de tweede of derde dosis vaccin hebben gekregen; of
  3. voor internationale reizigers onder de 18 jaar of onder de 18 jaar en die speciale bescherming nodig hebben, moet de duur van quarantaine of gezondheidsmonitoring de bepalingen volgen die zijn opgelegd aan hun ouders of verzorgers/reisgenoten.
 7. bepalingen inzake quarantaine en gezondheidsmonitoring als bedoeld in letter f worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
  1. Indonesische staatsburgers, namelijk Indonesische arbeidsmigranten; studenten die hun studie in het buitenland hebben afgerond; de regeringsmedewerkers die terugkeren van officiële reizen naar het buitenland; of Indonesische vertegenwoordigers bij internationale wedstrijden of festivals moeten quarantaine of gecentraliseerde gezondheidsmonitoring ondergaan op kosten van de regering in overeenstemming met het besluit van het hoofd van de COVID-19 Handling Task Force inzake quarantainevoorzieningen en verplichte RT-PCR voor Indonesische staatsburgers die overzee reizen;
  2. Indonesische staatsburgers die niet vallen onder de criteria genoemd onder i dienen op eigen kosten quarantaine of gezondheidsmonitoring te ondergaan in quarantainevoorzieningen of centrale gezondheidsmonitoringvoorzieningen; en
  3. buitenlandse internationale reizigers, namelijk buitenlandse diplomaten anders dan het hoofd van de buitenlandse vertegenwoordiger en het gezin van het hoofd van de buitenlandse vertegenwoordiger, moeten op eigen kosten quarantaine of gezondheidsmonitoring ondergaan in quarantainevoorzieningen of gecentraliseerde gezondheidsmonitoringsfaciliteiten.
 8. quarantainevoorzieningen of gezondheidsbewakingsfaciliteiten moeten een aanbeveling krijgen van de COVID-19 Handling Task Force, voldoen aan de algemene voorwaarden die zijn vastgesteld door de Indonesische Hotel- en Restaurantvereniging (PHRI) voor netheid, gezondheid, veiligheid en ecologische duurzaamheid (CHSE), COVID-19 verkrijgen -19 gezondheidsprotocolcertificaat afgegeven door het ministerie dat verantwoordelijk is voor gezondheidszaken voor faciliteiten in Jakarta en de omliggende gebieden, of COVID-19 gezondheidsprotocolcertificaat afgegeven door het provinciale kantoor dat verantwoordelijk is voor gezondheidszaken in de regio's;
 9. in het geval dat de RT-PCR-hertest zoals bedoeld in letter f een positief resultaat laat zien, zullen de vervolgmaatregelen worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
  1. indien de reiziger geen of milde symptomen vertoont, dient de isolatie of behandeling plaats te vinden in isolatievoorzieningen bij hotels of in door de overheid vastgestelde centrale isolatievoorzieningen; of
  2. in het geval de reiziger matige of ernstige symptomen vertoont en/of ongecontroleerde comorbiditeiten heeft, dient de isolatie of behandeling te worden uitgevoerd in COVID-19-verwijsziekenhuizen; en
  3. de kosten van isolatie/behandeling voor buitenlanders worden gedragen door de reiziger, terwijl de kosten voor Indonesische burgers door de regering worden gedragen.
 10. in het geval dat de buitenlandse internationale reiziger het zich niet kan veroorloven om quarantaine of gezondheidsmonitoring en/of behandeling in ziekenhuizen te betalen, moeten de sponsors of ministeries/agentschappen/staatsbedrijven die aanbevelingen doen voor de inreisvergunning voor de buitenlandse reiziger verantwoordelijk worden gehouden ;
 11. internationale reizigers moeten de tweede RT-PCR-test uitvoeren:
  1. op de 6e dag van quarantaine, voor internationale reizigers die een quarantaine van 7 dagen ondergaan; of
  2. op de 3e dag bij aankomst op het grondgebied van Indonesië, voor internationale reizigers die gezondheidsmonitoring ondergaan met een duur van 1 dag.
 12. in het geval dat de tweede RT-PCR-test zoals bedoeld in letter k een negatief resultaat laat zien, mogen Indonesische staatsburgers/buitenlandse internationale reizigers hun reis voortzetten en worden ze aangemoedigd om gedurende veertien dagen onafhankelijk gezondheidsmonitoring van COVID-19-symptomen uit te voeren en voldoen aan gezondheidsprotocollen;
 13. in het geval dat de RT-PCR-hertest zoals bedoeld in letter k een positief resultaat laat zien, zullen de vervolgmaatregelen worden uitgevoerd met de volgende bepalingen:
  1. in het geval de reiziger geen of milde symptomen vertoont, dient isolatie of behandeling plaats te vinden in isolatievoorzieningen bij hotels of in door de overheid vastgestelde centrale isolatievoorzieningen; of
  2. in het geval de reiziger matige of ernstige symptomen vertoont en/of ongecontroleerde comorbiditeiten heeft, dient de isolatie of behandeling te worden uitgevoerd in COVID-19-verwijsziekenhuizen; en
  3. de kosten van isolatie/behandeling voor buitenlanders worden gedragen door de reiziger, terwijl de kosten van isolatie/behandeling voor Indonesische burgers door de regering worden gedragen.
 14. de reizigers kunnen na het ondergaan van de RT-PCR-test als bedoeld in letter f en letter k een schriftelijk verzoek indienen voor een andere RT-PCR-test, waarbij de kosten van de test voor rekening van de reiziger zijn;
 15. de RT-PCR-test zoals bedoeld in letter n wordt gelijktijdig uitgevoerd door de Port Health Authority (KKP) in twee laboratoria die zijn aangewezen voor vergelijkingsonderzoek van S-Gene Target Failure (SGTF) en vergelijkend onderzoek van RT-PCR-resultaten, namelijk Health Research and Development Agency (Balitbangkes), Cipto Mangunkusumo Central General Hospital (RSCM), Gatot Soebroto Army Central Hospital (RSPAD), Bhayangkara Raden Said Sukanto Hospital (Polri Hospital) of andere overheidslaboratoria (Environmental Health Engineering Center, Regional Health Laboratory, of andere verwijzingslaboratoria van de overheid);
 16. Port Health Authority in internationale luchthavens en zeehavens moet faciliteiten bieden aan internationale reizigers die medische noodhulp nodig hebben bij aankomst in Indonesië in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving;
 17. Ministeries/agentschappen/regionale overheden die functies met betrekking tot internationale reizigers beheren, moeten gevolg geven aan de circulaire door verordeningen uit te vaardigen in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving; en
 18. het Reglement als bedoeld in letter q maakt integraal onderdeel uit van de Circulaire.

5. Internationale reizigers die het grondgebied van Indonesië binnenkomen via het toegangspunt van Zainuddin Abdul Madjid, moeten de bepalingen volgen van het bubbelsysteemmechanisme dat is gereguleerd in de COVID-19 Task Force Circular on the Bubble System Health Protocols voor de MotoGP van 2022 in Mandalika tijdens COVID-19.

6. Internationale reizigers die het grondgebied van Indonesië binnenkomen via toegangspunten in de gebieden Bali, Batam en Bintan, namelijk Ngurah Rai Airport, Hang Nadim Airport, Raja Haji Fisabilillah Airport, Tanjung Benoa Port, Batam Port, Tanjung Pinang Port en Bintan Port, moeten volgen de bepalingen bepaald door de COVID-19 Task Force-circulaire over gezondheidsprotocollen voor internationale reizigers die naar Bali, Batam en Bintan komen tijdens de COVID-19-pandemie.

7. Ontheffing in de vorm van ontheffing van verplichte quarantaine of gezondheidsmonitoring kan worden verleend aan Indonesische burgers met urgente omstandigheden (zoals: een levensbedreigende gezondheidstoestand, een gezondheidstoestand die een speciale behandeling vereist, of het hebben van een overleden kerngezin ) na een negatief resultaat van een RT-PCR-hertest bij aankomst op het beginpunt van de overzeese reis.

8. Buitenlanders met de status van hoofd van buitenlandse vertegenwoordigers werkzaam in Indonesië en hun gezinnen kunnen worden vrijgesteld van de uitvoering van quarantaine of gecentraliseerde gezondheidsmonitoring voor de duur als bedoeld in punt 4.f. in de vorm van zelfquarantaine of zelfcontrole op individuele basis.

9. Ontheffing in de vorm van vrijstelling van verplichte quarantaine of gezondheidsmonitoring onder bubbelsysteem en/of met strikt gezondheidsprotocol kan worden verleend aan buitenlanders met de volgende criteria:

 1. houders van diplomatieke visa en dienstvisa;
 2. buitenlandse ambtenaren op ministerieel niveau en hoger en hun entourage die officiële/staatsbezoeken afleggen;
 3. reisbureaus die Indonesië binnenkomen via de TCA-regeling;
 4. afgevaardigden van de G20-lidstaten; en
 5. eervolle en vooraanstaande personen.

10. Een aanvraag voor een ontheffing in de vorm van quarantaine of onafhankelijke gezondheidsmonitoring als bedoeld onder nummer 8 en de vrijstelling van verplichte quarantaine of gezondheidsmonitoring als bedoeld in nummer 9 dient uiterlijk zeven dagen voor aankomst in Indonesië te zijn ingediend bij de Nationale COVID-19 Handling Task Force en kan selectief, op individuele basis en met een beperkt quotum worden toegekend op basis van de overeenkomst tussen de COVID-19 Handling Task Force, het coördinerend ministerie voor Maritieme Zaken en Investeringen en het ministerie van Volksgezondheid.

11. Aanvragen voor dispensatie in de vorm van vrijstelling van verplichte quarantaine of gezondheidsmonitoring voor Indonesische staatsburgers met urgente omstandigheden als bedoeld in punt 7 dienen uiterlijk drie dagen voor aankomst in Indonesië te worden ingediend bij de Nationale COVID-19 Handling Task Force en kan selectief, op individuele basis, en met een beperkt quotum worden toegekend op basis van de overeenkomst tussen de COVID-19 Handling Task Force, het coördinerende ministerie voor Maritieme Zaken en Investeringen en het ministerie van Volksgezondheid.

12. De uitvoering van zelfquarantaine of zelfcontrole als bedoeld in nummer 8 dient te geschieden onder de volgende voorwaarden:

 1. Een aparte slaapkamer en badkamer hebben voor elke internationale reiziger;
 2. Minimaliseren van contact tijdens voedseldistributie of eetactiviteiten;
 3. Geen fysiek contact hebben met andere reizigers die quarantaine of gezondheidsmonitoring uitvoeren of andere personen;
 4. het hebben van quarantainetoezichthouders of gezondheidsmonitors die verplicht zijn om dagelijks quarantainetoezicht of gezondheidsmonitoring te rapporteren aan Port Health Authority-functionarissen op hun grondgebied; en
 5. het hebben van een tweede RT-PCR-test en het rapporteren van de resultaten van de RT-PCR-test aan functionarissen van de Port Health Authority in hun gebied onder de volgende voorwaarden:
  1. op de 6e dag van quarantaine, voor internationale reizigers die een quarantaine van 7 dagen ondergaan; of
  2. op de 3e dag bij aankomst op het grondgebied van Indonesië, voor internationale reizigers die gezondheidsmonitoring ondergaan met een duur van 1 dag.

13. Met betrekking tot de indiening voor zelfquarantaine of zelfcontrole als bedoeld in punt 8, dienen de internationale reizigers een bewijs van het voldoen aan quarantainevereisten of onafhankelijke gezondheidsmonitoring in de vorm van aparte slaapkamers en badkamers voor elk individu en documenten bij te voegen die de identiteit van de quarantainesupervisor of gezondheidsmonitor bevatten, gevalideerd door het Ministerie van Volksgezondheid cq de Havengezondheidsautoriteit.

14. De strikte gezondheidsprotocollen als bedoeld in nummer 4 bevatten de volgende voorwaarden:

 1. een drielaags stoffen masker of medisch masker gebruiken dat neus, mond en kin bedekt;
 2. het regelmatig wisselen van maskers om de vier uur en het weggooien van gebruikte maskers in de daarvoor bestemde voorzieningen;
 3. regelmatig de handen wassen met water en zeep of handdesinfecterend middel, vooral na het aanraken van voorwerpen die door andere mensen zijn aangeraakt;
 4. minimaal 1,5 meter afstand houden van andere mensen en drukte vermijden;
 5. tijdens de reis niet telefonisch of persoonlijk spreken met het openbaar vervoer over land, spoor, zee, rivier, meer, veerboot en lucht; en
 6. niet eten en drinken tijdens de vlucht minder dan twee uur, behalve voor personen die verplicht zijn om dringende medicijnen in te nemen.

15. Internationale reizigers moeten de PeduliLindungi-applicatie gebruiken als voorwaarde voor reizen naar het buitenland om het grondgebied van Indonesië te betreden.

16. Elke vervoerder van vervoerswijze bij het beginpunt van reizen naar het buitenland moet de PeduliLindungi-applicatie gebruiken.

17. Het toezicht op de quarantaine van vrachtschepen en bemanningen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de specifieke en technische regelingen die zijn vastgelegd door het ministerie van Volksgezondheid, waarbij het toezicht wordt uitgevoerd door de havengezondheidsautoriteiten voor elk toegangspunt.

18. Internationale reizigers die reizen voor toerisme mogen het grondgebied van Indonesië betreden op vertoon van een kaart of certificaat van COVID-19-vaccin en een negatief resultaat van de RT-PCR-test zoals bedoeld in punt 4.b. en 4.d. en moet laten zien:

 1. een visum voor kort bezoek of andere inreisvergunningen in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving (de bepaling geldt voor buitenlanders);
 2. bewijs van eigendom van een ziektekostenverzekering met een minimale dekkingswaarde gelijk aan US $ 25.000, inclusief financiering voor de behandeling van COVID-19 (de bepaling geldt voor buitenlanders); en
 3. bewijs van boekingsbevestiging en betaling voor accommodatiefaciliteiten van de aanbieders (de bepaling geldt voor Indonesische staatsburgers).

In de circulaire zijn ook de volgende monitoring-, controle- en evaluatiemaatregelen opgenomen:

1. Regionale COVID-19 Handling Task Force, bijgestaan door de openbaarvervoersautoriteit, moet de mobiliteit van mensen controleren en veilig openbaar vervoer handhaven tijdens de COVID-19-pandemie door een geïntegreerde beveiligingspost op te richten;

2. Autoriteiten, agentschappen en exploitanten van openbaar vervoer moeten het openbaar vervoer controleren;

3. Ministeries/agentschappen, de Indonesische nationale strijdkrachten (TNI), de Indonesische nationale politie (Polri) en regionale overheden hebben het recht om de mobiliteit van personen te stoppen en/of te verhinderen op basis van de circulaire die in overeenstemming is met, en de bepalingen van wet- en regelgeving niet overtreedt;

4. Ministeries/agentschappen, de TNI, de Polri, bijgestaan door de Airport and Sea Port COVID-19 Handling Task Force c.q. Gezondheidshavenautoriteiten in internationale luchthavens en zeehavens moeten routinematige monitoring uitvoeren om naleving van de implementatie van gezondheidsprotocollen en quarantaine te waarborgen, en toezicht houden op zelfcontrolemaatregelen via telefoonfaciliteiten, videogesprekken en monitoring op de grond tijdens de COVID-19-pandemie; en

5. Bevoegde instanties (ministeries/agentschappen, de TNI, de Polri en regionale overheden) moeten de handhaving van de COVID-19-gezondheidsprotocollen en wetshandhaving uitvoeren in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving. (COVID-19 TASK FORCE / VN) (RI / MUR)

Indonesia Veelgestelde vragen over Covid-verzekeringen

Do these policies meet the entry requirements?

Yes, because they are all over 25,000 USD of coverage.

Wanneer moet de planverzekering beginnen en eindigen?

De polis moet ingaan op of voor de aankomstdatum. Het moet eindigen op of na de vervaldatum van het visum dat u binnengaat.

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Indonesia?

Het verzekeringspakket moet het volledige verblijf dekken van het visum dat u gaat invoeren. Als u echter een retourvlucht heeft die vóór de einddatum van het visum waarop u ingaat, valt, kunt u deze datum gebruiken als einddatum van uw verzekering.

Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Indonesia?

COVID-19 insurance is not required for Indonesian citizens.

What is the cheapest COVID-19 insurance for the Indonesia?

Momenteel is WorldTrips de goedkoopste COVID-19-verzekering die voldoet aan de toelatingseisen voor Indonesië.

Andere Covid-verzekeringsvergelijkingen

Nieuwsverslaggeving

TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA